Bemutatkozás

Intézményünket 2008.01.01. napjával „Kertváros” Önkormányzati Társulás alapította. Intézményünk közfeladata a szociális alapszolgáltatások, valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatások ellátása.
Alaptevékenységeink: Család- és gyermekjóléti valamint szociális alapszolgáltatások keretében végzi: a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek és demens betegek nappali ellátását.